struna tražilica

image shadow

armiranje

ugrađivanje armature

građevinarstvo

arteški zdenac

zdenac u tlu u kojemu se podzemne vode nalaze pod tlakom većim od atmosferskoga i kod kojega pri bušenju dolazi do izbijanja podzemnih voda iznad površine terena

građevinarstvo

asfalt dobiven hladnim postupkom

asfaltni zastor dobiven miješanjem bitumenske emulzije ili razrijeđenoga bitumena u kameni materijal

građevinarstvo

asfalt dobiven vrućim postupkom

asfaltni zastor dobiven miješanjem vrućega bitumena u vrući kameni materijal

građevinarstvo

asfaltni zastor

završni dio kolničke konstrukcije koji se sastoji od veznoga i habajućega ili samo habajućega asfaltnog sloja

građevinarstvo

asfaltno postrojenje

tehnološka oprema za proizvodnju vrućih asfaltnobetonskih mješavina

građevinarstvo

autocesta

javna cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila, s dvama fizički odvojenim kolničkim trakovima za prometovanje u suprotnim smjerovima, koja ima najmanje dva prometna traka te, s obzirom na konfiguraciju terena, po jedan zaustavni trak u svakome smjeru

građevinarstvo

automatsko brojilo prometa

uređaj za stalno prikupljanje podataka o prometu

građevinarstvo

automiješalica

sredstvo za prijevoz svježega betona između betonara i gradilišta

građevinarstvo

bager

građevni stroj kojim se obavlja iskop materijala i njegov utovar u teretno vozilo

građevinarstvo