struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

sila spajanja uskočnoga spoja

sila potrebna za spajanje dijelova u uskočnome spoju

strojarstvo

simetrični konveksni valjčić

konveksni valjčić čija je vanjska površina simetrična u odnosu na ravninu okomitu na os valjčića koja prolazi kroz njegovu sredinu

strojarstvo

simetrični navoj

navoj u kojemu su kutovi susjednih bokova jednaki

strojarstvo

simpleksna kočnica

čeljusna kočnica s dvjema unutarnjim čeljustima na koje djeluju sile u suprotnim smjerovima

strojarstvo

sinkroni zglob

dio zglobne spojke koji omogućuje jednolik prijenos okretnoga gibanja

strojarstvo

sinterirani ležajni materijal

ležajni materijal dobiven prešanjem i topljenjem praha

strojarstvo

sintetično mazivo

mazivo dobiveno kemijskim procesima i preradbom

strojarstvo

sirova zakovica

zakovica prije zakivanja

strojarstvo

sjedište

površina ili dio na koji dolazi drugi dio sklopa

strojarstvo

sjedište ležaja

dio vratila na kojemu je smješten valjni ležaj ili dio kućišta u kojemu je smješten valjni ležaj

strojarstvo