struna tražilica

image shadow

podatljivo elastohidrodinamičko podmazivanje

elastohidrodinamičko podmazivanje pri kojemu dodirne površine imaju nizak modul elastičnosti pa unatoč visokomu tlaku nema povećanja viskoznosti maziva

strojarstvo

podložna pločica

strojni dio koji se postavlja pod maticu ili glavu vijka radi raspodjele pritiska na veću naliježuću površinu i izbjegavanja trenja između matice ili glave vijka s podlogom

strojarstvo

podložna pločica s dugačkim jezičcem

ravna okrugla podložna pločica s vanjskim pravokutnim produžetkom

strojarstvo

podložna pločica s dvama jezičcima

ravna okrugla podložna pločica s dvama vanjskim pravokutnim produžetcima različite duljine međusobno smještenima pod pravim kutom

strojarstvo

podložna pločica s jezičcem

ravna podložna pločica koja na unutarnjoj ili vanjskoj strani ima jezičac koji se smješta u odgovarajući utor

strojarstvo

podložna pločica s kvadratnim provrtom

ravna okrugla podložna pločica s kvadratnim provrtom u sredini

strojarstvo

podložna pločica za valjane profile

četverokutna podložna pločica klinasta oblika s okruglim provrtom u sredini i s nagibom koji odgovara nagibu valjanoga profila

strojarstvo

podmazivanje

postupak smanjenja trenja, trošenja i kakvoće površina dvaju tijela u dodiru i relativnome gibanju s pomoću maziva

strojarstvo

podmazivanje bez ulja

podmazivanje pri kojemu površine u relativnome gibanju nisu podmazivane uljem

strojarstvo

podmazivanje brizganjem

optočno prisilno podmazivanje sa sapnicama koje stvaraju najsitnije kapljice

strojarstvo