struna tražilica

image shadow

meki lem

slitina s talištem nižim od 450 °C

strojarstvo

meko lemljenje

lemljenje pri temperaturama nižim od 450 °C s pomoću rastaljenoga mekog lema

strojarstvo

metoda podmazivanja

metoda kojom se mazivo dovodi u prostor među dvama tijelima u dodiru i relativnome gibanju

strojarstvo

metrički navoj s ISO-profilom

navoj s jednakostraničnim temeljnim trokutom i nazivnim profilom sa skraćenjima na tjemenu i zaobljenjima u podnožju navoja

strojarstvo

metrički valjni ležaj

valjni ležaj čije su glavne izmjere i tolerancije iskazane u metričkim jedinicama

strojarstvo

mikroelastohidrodinamičko podmazivanje

elastohidrodinamično podmazivanje mikroneravnina dodirnih površina u relativnome gibanju

strojarstvo

mineralno ulje

mazivo ulje koje sadržava mješavinu ugljikovodika

strojarstvo

minimalna radijalna zračnost nekružnoga cilindričnog ležaja

minimalna udaljenost između kliznih površina vratila centriranoga u blazinici nekružnoga cilindričnog ležaja

strojarstvo

mirujuća osovina

osovina na kojoj se okreću kotači ili drugi slični elementi

strojarstvo

mješljivost maziva

svojstvo dvaju ili više maziva da ne pogoršavaju svojstva kada se upotrebljavaju ili su pomiješana u skladištu

strojarstvo