struna tražilica

image shadow

klin

element koji se jednim dijelom nalazi u utoru u vratilu, a drugim dijelom u utoru u glavini i čija je hrptena ploha pod malim nagibom

strojarstvo

klin s nosom

klin s proširenjem na jednome kraju radi lakšega zabijanja i izvlačenja

strojarstvo

klinasta remenica

remenica na čijemu je obodu izrađen jedan trapezni utor ili više njih za vođenje klinastoga remena

strojarstvo

klinasti remen

remen poprečnoga presjeka u obliku trapeza ili klina

strojarstvo

klinasto vratilo

vratilo koje na određenoj duljini po opsegu ima parni broj uzdužnih izbočina u obliku visokih pera

strojarstvo

klizanje

relativno gibanje dvaju tijela u dodiru pri kojemu se dodirna područja gibaju različitim intenzitetima i/ili smjerovima obodnih brzina

strojarstvo

klizna ploča

ploča vezana ozubljenjem na glavinu spojke, aksijalno se pomiče i pri uključivanju spojke pritišće paket lamela

strojarstvo

klizni ležaj s limunastim otvorom blazinice

klizni ležaj s dvostrukom kliznom površinom i blazinicom s provrtom u obliku limuna

strojarstvo

klizni prsten

prsten u zahvatu s uključnim prstenom na spojci i polužnim mehanizmom za mehaničko uključivanje tarne spojke

strojarstvo

koaksijalni zupčani prijenosnik

zupčani prijenosnik s koaksijalnim osima zupčanika

strojarstvo