struna tražilica

image shadow

smična čvrstoća

najveće moguće smično naprezanje određeno tijekom ispitivanja

strojarstvo

smična viskoznost

omjer smičnoga naprezanja i smične brzine pri stabilnome smičnom tečenju

strojarstvo

smjesa

tvar nastala smješavanjem osnovnoga polimera ili više njih s jednostavnijim sastojcima koji se naknadno ne mogu razdvojiti fizikalnim i mehaničkim postupcima

kemijsko inženjerstvo

smjesa za prešanje

smjesa pripremljena za praoblikovanje kalupljenjem

kemija

smola

čvrsta, djelomice čvrsta ili pseudočvrsta organska tvar, nedefinirane i često visoke relativne molekulne mase koja pokazuje sklonost tečenju kada je izložena naprezanju

kemija

sol-kaučuk

kaučuk koji je djelomice topljiv u odabranome otapalu

kemija

spoj pri lijepljenju

veza dvaju dijelova ostvarena s pomoću ljepila

strojarstvo

središnji uljevak

uljevni kanal koji vodi od vanjske strane kalupa za injekcijsko ili posredno prešanje do ušća u kalupu s jednom kalupnom šupljinom ili do razdjelnih kanala kod kalupa s više kalupnih šupljina

strojarstvo

središnji uljevak

kalupljevina nastala u uljevnoj puškici

strojarstvo

srh

višak prerađivane tvari koji tijekom kalupljenja istječe kroz sljubnicu kalupa

strojarstvo