struna tražilica

image shadow

referentne oznake

oznake za raspoznavanje ispitaka

strojarstvo

regularni polimer

polimer čije se molekule mogu opisati samo jednom vrstom uzastopno poredanih sastavnih jedinica

kemijsko inženjerstvo

rekristalizacija

proces oporavka i rasta zrna materijala

kemija

relaksacija naprezanja

smanjenje naprezanja tijekom vremena

strojarstvo

relativna krutost

omjer modula pri nekoj temperaturi, frekvenciji ili vremenu prema modulu pri referentnoj temperaturi, frekvenciji ili vremenu

strojarstvo

relativna molekulna masa

omjer prosječne mase jedinične formule i jedne dvanaestine mase atoma nukleida 12C

kemija

reometar

laboratorijski uređaj za određivanje tečenja kapljevina, suspenzija ili kaša prouzročenih djelovanjem opterećenja

strojarstvo

rezit

fenol-formaldehidna smola u C- stanju

kemija

rezitol

fenol-formaldehidna smola u B-stanju

kemija

rezol

fenol-formaldehidna smola u A-stanju

kemija