struna tražilica

image shadow

plastigel

gelatinozna suspenzija fino raspoređena polimera u omekšivalu

kemijsko inženjerstvo

plastika

materijal čiji je osnovni sastojak tvar visoke molekulne mase i koji se pri potrebnoj smičnoj viskoznosti može praoblikovati

kemija

plastisol

suspenzija finih čestica polimerizata u omekšivalu

kemijsko inženjerstvo

plastomer

taljiv i topljiv materijal linearnih i granatih makromolekula koji s obzirom na stupanj uređenosti strukture može biti amorfan, kristalast i kristalan

kemijsko inženjerstvo

ploča

gladak, ravan komad materijala jednolične i ograničene debljine stijenke

kemijsko inženjerstvo

poboljšavalo preradljivosti

dodatak za poboljšavanje preradljivosti smjesa ili mješavina

kemijsko inženjerstvo

podrez

obrnuti nagib stijenke kalupne šupljine koji zahtijeva geometrijski oblik kalupljevine

kemijsko inženjerstvo

podtlačno oblikovanje s predtlačnim razvlačenjem pripremka

toplo oblikovanje pri kojemu se djelomično preoblikovanje pripremka postiže stlačenim zrakom, a završno preoblikovanje djelovanjem podtlaka

kemijsko inženjerstvo

podtlačno toplo oblikovanje

podtlačno oblikovanje zagrijana pločastoga pripremka

kemijsko inženjerstvo

podumreženje

nepotpuna umreženost zbog neispunjenih uvjeta umreženja

kemijsko inženjerstvo