struna tražilica

image shadow

koagulantsko uranjanje

pravljenje dvoslojnih tvorevina od lateksa uranjanjem u dvije faze

strojarstvo

koaguliranje

razdvajanje čestica aglomerata raspršenih u kapljevini radi stvaranja kontinuirane faze polimera i disperzne faze seruma

kemijsko inženjerstvo

kompatibilnost

svojstvo dodataka polimerizatu da se ne izlučuje, rascvjetava ili izdvaja

kemijsko inženjerstvo

komplijansa

omjer deformacije i naprezanja

kemijsko inženjerstvo

kompozit

proizvod definiranoga geometrijskog oblika načinjen od polimerne matrice i najmanje jedne tvari koja mijenja svojstvo konačne tvorevine

kemijsko inženjerstvo

kondenzacijska polimerizacija

polimerizacija tijekom koje se ponavljaju kondenzacijski procesi, pri čemu se izdvajaju niskomolekulni nusprodukti

kemijsko inženjerstvo

kondenzacijski polimer

polimer dobiven kondenzacijskom polimerizacijom

kemijsko inženjerstvo

konfiguracijska jedinica

konstitucijska jedinica koja ima jedno mjesto određene stereoizomerije ili više njih

kemijsko inženjerstvo

konstitucijska jedinica

atom ili skupina atoma koji su bitan dio strukture makromolekule, oligomerne molekule, polimernoga bloka ili lanca

kemija

konstrukcijsko ljepilo

ljepilo provjerene pouzdanosti namijenjeno povezivanju dijelova konstrukcija izloženih dugotrajnomu opterećenju

kemijsko inženjerstvo