struna tražilica

image shadow

dodatak

tvar koja se dodaje osnovnomu sastojku radi promjene jednoga svojstva ili više njih

kemijsko inženjerstvo

dodirno kalupljenje

niskotlačni postupak proizvodnje ojačanih polimernih tvorevina

strojarstvo

dodirno ljepilo

ljepilo koje se u spoju nanosi obostrano, a međusobne vezne sile pojavljuju se bez djelovanja pritiska

kemijsko inženjerstvo

duboko vučenje

preoblikovanje plastomernih ploča u kalupu hladnim tečenjem

kemijsko inženjerstvo

duromer

polimer gusto prostorno umrežene makromolekulne strukture koji je netaljiv, netopljiv i ne bubri

kemijsko inženjerstvo

dvolom pri strujanju kapljevina

razlaganje zrake svjetlosti ili drugoga elektromagnetskog zračenja u dvije zrake pri prolasku kroz kapljevinu

kemijsko inženjerstvo

dvovaljak

stroj za masticiranje, miješanje i izradbu ploča, sastavljen od dvaju protusmjerno rotirajućih temperiranih valjaka promjenjive brzine i raspora

kemijsko inženjerstvo