struna tražilica

image shadow

antioksidans

tvar koja se dodaje materijalu radi sprečavanja oksidacijske razgradnje

kemijsko inženjerstvo

antistatik

tvar koja se dodaje materijalu ili se nanosi na površinu proizvoda da bi spriječila stvaranje statičkoga elektriciteta

kemijsko inženjerstvo

aromatski poliester

poliester načinjen od monomera u kojemu su sve hidroksilne i karboksilne skupine izravno vezane za aromatsku jezgru

kemija

ataktni polimer

pravilni polimer čije bočne skupine glavnoga molekulnog lanca zauzimaju nasumični položaj

kemija

atmosfersko starenje

starenje kao rezultat utjecaja atmosferskih uvjeta na materijal

kemijsko inženjerstvo

autoklav

posuda pod tlakom u kojoj se djelovanjem pare ili plina odvija polimeriziranje i/ili umreživanje reaktivnih smjesa

kemijsko inženjerstvo