struna tražilica

image shadow

zatični spoj

lako rastavljivi spoj zatikom

strojarstvo

zatik

strojni element za spajanje dijelova u lako rastavljivi spoj zaticanjem u predviđeni provrt

strojarstvo

zaustavljanje

prekid rada motora

strojarstvo

zavarivanje

spajanje dviju kovina djelovanjem topline ili pritiska

strojarstvo

zglob

spoj između dviju motka ili cijevi

strojarstvo

zračenje

prijenos energije elektromagnetskim valovima ili česticama

strojarstvo

zračna kočnica

uređaj za kočenje pokretan tlakom zraka koji djeluje na klip

strojarstvo

zračnost

razmak između dvaju strojnih dijelova koji se gibaju u neposrednoj blizini

strojarstvo

zrak za upućivanje

stlačeni zrak koji služi za upućivanje pogonskih strojeva

strojarstvo

zubac

izbojak na zupčaniku

strojarstvo