struna tražilica

image shadow

atmosferski kondenzator pare

kondenzator u kojemu pri atmosferskome tlaku nastaje para

strojarstvo

automatika električne centrale

sklop uređaja za automatizaciju rada brodske električne centrale

strojarstvo

automatika nestanka napona

postupak automatskoga upućivanja i priključivanja na sabirnice generatora u pripremi ako nestane napon na glavnoj razvodnoj ploči

strojarstvo

automatika praćenja opterećenja

postupak automatskoga upućivanja, sinkronizacije, raspodjele tereta i zaustavljanja generatora, ovisno o opterećenju elektrane

strojarstvo

automatika pražnjenja kaljuže

postupak automatskoga upućivanja i zaustavljanja kaljužne pumpe, ovisno o razini vode u kaljužnome zdencu

strojarstvo

automatika prekapčanja pumpa

postupak automatskoga upućivanja pumpe koja je u pripremi i zaustavljanje pumpe koja radi

strojarstvo

automatizacija strojarnice

uređaji i instalacije koji omogućuju automatski rad pojedinih služba u strojarnici

strojarstvo

automatski

koji djeluje ili radi neovisno o vanjskome utjecaju ili upravljanju

strojarstvo

automatski sustav za otkrivanje i dojavu požara

sklop uređaja koji neovisno o vanjskome utjecaju ili upravljanju otkrivaju i dojavljuju požar

strojarstvo