struna tražilica

image shadow

saturnizam

trovanje olovom

temeljne medicinske znanosti

Schirmerov test

test za ispitivanje vlažnosti oka

temeljne medicinske znanosti

Schlemmerova poluga

instrument za vađenje korijena donjih kutnjaka čiji je držak kruškolik, a osovina plosnata i tupim kutem razdijeljena u dva dijela te koji završava tupim vrhom koji s osovinom čini pravi kut

dentalna medicina

Schwarzova ploča

aktivna monomaksilarna mobilna ortodontska naprava koja se pričvršćuje za zubni niz streličastim kvačicama

dentalna medicina

scintigrafija

metoda snimanja tijela pri kojoj se intravenski ubrizgava sredstvo obilježeno radioizotopom, uz praćenje njegova nakupljanja u tkivima gama-kamerom i vizualiziranje rezultata

kliničke medicinske znanosti

scintigram

slika oblika, položaja i veličine organa dobivena scintigrafijom, koja pokazuje raspodjelu unesenoga izotopa

kliničke medicinske znanosti

sedacija

stanje smanjene svjesnosti

dentalna medicina

sedativ

najblaži depresor središnjega živčanog sustava za smirivanje pacijenta

temeljne medicinske znanosti

sedimentacija eritrocita

laboratorijska pretraga koja je nespecifičan pokazatelj upalnih stanja koji ima prognostičku vrijednost pri vaskulitisu, Hodgkinovu limfomu i reumatskoj vrućici

temeljne medicinske znanosti

sedlasti oblik tijela mosta

oblik dodira međučlana prema sluznici obilježen sedlom kojim međučlan velikom površinom obuhvaća sluznicu grebena i sadržava sve obrise zuba koji nedostaje

dentalna medicina