struna tražilica

image shadow

kanalikularna dentinska displazija

razvojni poremećaj dentina s vertikalnim oštećenjima dentinskoga matriksa

dentalna medicina

kanalikularni adenom

tumor žljezdanoga tkiva sastavljen od dugih tračaka tkiva izgrađenih od bazaloidnih stanica

temeljne medicinske znanosti

kancerogen

koji prouzročuje zloćudnu preobrazbu stanice

temeljne medicinske znanosti

kandidijaza

klinički vidljiva zaraza gljivicom Candida albicans, koja je dio normalne flore usne šupljine u 20 – 50 % zdravih osoba, za čije prekomjerno razmnažanje preduvjet mogu biti lokalni i sustavni čimbenici

dentalna medicina

kaolin

hidratni oblik aluminijeva silikata koji je jedan od osnovnih sastojaka keramičkih materijala

dentalna medicina

kapi za oralnu primjenu

tekući oblik lijeka čija je pojedinačna doza sadržana u nekoliko kapi lijeka, a upotrebljava se za djelovanje na usnoj sluznici ili za gutanje

temeljne medicinske znanosti

kapilara

završni ogranak krvnih žila koji spaja arterijski i venski sustav

temeljne medicinske znanosti

kapilarna petlja

završetak kapilare u kožnim bradavicama

temeljne medicinske znanosti

kapilarno krvarenje

polagano krvarenje iz malih kapilara

temeljne medicinske znanosti

kapilarno privlačenje

pojava spontana penjanja tekućine u uskim prostorima poput cjevčica ili poroznih materijala

dentalna medicina