struna tražilica

image shadow

hemidezmosom

elektronski gusto, zadebljano područje koje se u različitim intervalima pojavljuje uzduž stanične opne epitelnih stanica okrenuto prema lamina lucida

temeljne medicinske znanosti

hemifacijalna atrofija

atrofija bočne polovice lica zbog živčane bolesti

temeljne medicinske znanosti

hemifacijalna hipertrofija

jednostrano povećanje lica koje se objašnjava izrazitim povećanjem neurovaskularne strukture na zahvaćenoj strani

temeljne medicinske znanosti

hemihipertrofija

prekomjerno razvijena jedna polovica tijela ili jednostrana hipertrofija dijela tijela

temeljne medicinske znanosti

hemipareza

blaži stupanj središnje motoričke kljenuti koji zahvaća polovicu trupa s pripadajućim udovima

temeljne medicinske znanosti

hemiplegija

potpuna ili gotovo potpuna oduzetost jedne polovice tijela s odgovarajućim udovima pri kojoj pojedini dijelovi tijela mogu na toj strani biti više ili manje zahvaćeni

temeljne medicinske znanosti

hemisekcija

kirurško razdvajanje višekorijenskoga zuba kroz račvište korijena radi restauracije ili vađenja pojedinoga korijena i pripadajućega dijela zubne krune

dentalna medicina

hemodijaliza

postupak kojim se primjenom polupropusnih opna iz krvi uklanjaju niskomolekulske tvari, dok krvne stanice i visokomolekulske tvari ostaju u krvnome optoku

temeljne medicinske znanosti

hemofilija

recesivna nasljedna bolest obilježena poremećajem zgrušavanja krvi

temeljne medicinske znanosti

hemoglobin

molekula koja labavo i reverzibilno veže kisik te ga s pomoću eritrocita donosi do tkiva

temeljne medicinske znanosti