struna tražilica

image shadow

žeđ

svjesna potreba ili želja za pijenjem

temeljne medicinske znanosti

želatinozna kapsula

omot za kruta ili tekuća ljekovita sredstva izrađen od smjese želatine, glicerola i vode koji se otapa u želudcu

temeljne medicinske znanosti

željezo

kemijski element važan za sintezu hemoglobina, mioglobina i mnogih enzima u ljudskome organizmu, koji se nakon upijanja u tankome crijevu veže u krvi na transferin i prenosi do svih stanica

temeljne medicinske znanosti

željezov sulfat

preparat koji se upotrebljava u vitalnoj pulpotomiji mliječnih zuba

temeljne medicinske znanosti

žgaravica

osjećaj žarenja koji se širi iz želudca ili donjega dijela prsišta prema vratu

temeljne medicinske znanosti

žica

tanka gipka metalna nit koja se upotrebljava u ortodonciji i stomatološkoj protetici za retenciju ili kao aktivni element

dentalna medicina

žičana kvačica

najjednostavnije sredstvo za retenciju zubne proteze koje se izrađuje od okrugle žice oblikovane hladnom obradbom

dentalna medicina

žičani luk

osnovni aktivni element ortodontskih naprava koji služi za retruziju, ekstruziju i rotaciju prednjih zuba

dentalna medicina

žilni sustav

sustav koji čine krvne žile i limfne žile koje odvode suvišnu tekućinu iz tkiva u velike vene blizu srca

temeljne medicinske znanosti

živa

tekući metal koji se u stomatologiji pojavljuje kao gradivni sastojak amalgamskih ispuna

dentalna medicina