struna tražilica

image shadow

uporabljivost u odnosu na koroziju

svojstvo tehničkoga sustava ili njegove sastavnice da obavlja svoju funkciju unatoč korozijskomu učinku prije nastanka korozijske štete

kemijsko inženjerstvo

uporabni vijek

razdoblje nakon izgradnje u kojemu građevina ili njezini dijelovi ispunjavaju ili premašuju zahtijevana svojstva

građevinarstvo

uporabno razdoblje u odnosu na koroziju

razdoblje tijekom kojega tehnički sustav ili njegova sastavnica upotrebljiva unatoč djelovanju korozije

kemijsko inženjerstvo

upravljačka elektroda

referencijska elektroda koja služi za automatsko upravljanje sustavom katodne zaštite s vanjskim izvorom

kemijsko inženjerstvo

uranjanje

nanošenje potapanjem predmeta u kupku premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

urezna korozija

međuzrnata korozija duž crte koja ide uz rub ili po rubu zavara

kemijsko inženjerstvo

uronjena zona

dio djelomično uronjene konstrukcije iznad razine mulja, a ispod proširene plimne zone

kemijsko inženjerstvo

uskladivost

svojstvo premaznoga materijala da se može nanijeti na podlogu bez prouzročivanja nepoželjnih učinaka

kemijsko inženjerstvo

utonuće

djelomično upijanje sloja premaznoga materijala u podlogu koje se očituje kao mjestimični gubitak sjaja ili mjestimična promjena teksture površine

kemijsko inženjerstvo

utrošak

količina premaznoga materijala koja je, pod određenim radnim uvjetima, potrebna za stvaranje suhoga sloja zadane debljine na jediničnoj površini

kemijsko inženjerstvo