struna tražilica

image shadow

smetnja

promjena korozijske brzine uronjene ili ukopane konstrukcije prouzročena presretanjem dijela struje iz sustava katodne zaštite primijenjenoga na kojoj drugoj konstrukciji

kemijsko inženjerstvo

smola

dio premaznoga materijala koji uključuje sve tekuće sastojke i vezivo

kemijsko inženjerstvo

smrzavanje

oštećenje u obliku velikoga broja tankih nabora zbog kojih površina suhoga sloja premaza izgleda kao da je smrznuta

kemijsko inženjerstvo

specifična adsorpcija

adsorpcija koja ovisi o kemijskoj prirodi adsorbensa i adsorbata

kemijsko inženjerstvo

srebrne pore

bijele ili srebrne crte u dubokim porama drveta koje nastaju tijekom stvaranja sloja prozirnoga laka

kemijsko inženjerstvo

srebrova/srebrokloridna referencijska elektroda

referencijska elektroda koja se sastoji od srebra s površinskim slojem srebrova klorida u otopini koja sadržava kloridne ione

kemijsko inženjerstvo

sredstvo protiv blokade

dodatak koji se uzdiže na površinu tijekom sušenja premaznoga materijala radi sprečavanja blokade

kemijsko inženjerstvo

sredstvo protiv koženja

dodatak koji sprečava ili usporava nastanak kože na površini premaznoga materijala tijekom skladištenja

kemijsko inženjerstvo

sredstvo protiv pjenjenja

dodatak koji sprečava ili smanjuje pjenjenje premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

sredstvo protiv slijeganja

dodatak koji sprečava ili usporava slijeganje pigmenata ili punila tijekom skladištenja premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo