struna tražilica

image shadow

platiranje

nanošenje metalne prevlake na metalnu podlogu postupcima plastičnoga deformiranja

strojarstvo

plavljenje pigmenta

odvajanje pigmenta od ostatka premaznoga materijala koje prouzročuje jednoliku promjenu boje površine premaza

kemijsko inženjerstvo

plemeniti metal

metal koji je visokootporan na oksidaciju i koroziju pri izlaganju visokim temperaturama ili vlazi

strojarstvo

plimna zona

dio djelomično uronjene konstrukcije između najniže i najviše plimne razine

kemijsko inženjerstvo

plinska korozija

korozija u suhome korozivnom plinu ili suhoj smjesi plinova

kemijsko inženjerstvo

plitko anodno ležište

anodno ležište koje se postavlja na dubinu manju od 15 metara

kemijsko inženjerstvo

plutanje pigmenta

odvajanje pigmenta od ostatka premaznoga materijala koje prouzročuje područja nejednolike obojenosti površine premaza

kemijsko inženjerstvo

pobakrivanje

kemijsko ili elektrokemijsko prevlačenje ugljikova čelika ili aluminija slojem bakra

strojarstvo

pobrončavanje

prevlačenje metalnih predmeta slojem brončana izgleda

strojarstvo

pocinčavanje

prevlačenje čeličnih ili željeznih predmeta slojem cinka elektroplatiranjem, difuzijskom obradom ili vrućim uranjanjem

strojarstvo