struna tražilica

image shadow

odzračivanje

uklanjanje zraka iz korozivnoga okoliša

kemijsko inženjerstvo

oksidacija

proces u kojemu reaktant gubi jedan ili više elektrona

kemijsko inženjerstvo

oksidativna tvar

tvar koja izaziva oksidaciju druge tvari

kemijsko inženjerstvo

oksidativni uvjeti

uvjeti korozijskoga okoliša koji potiču oksidacijske reakcije

kemijsko inženjerstvo

oksidni sloj

pasivacijski sloj koji je izgrađen od metalnih oksida

kemijsko inženjerstvo

okujina

plavo-crna ljuskava naslaga željezovih oksida koja nastaje na površini čeličnih ploča i limova tijekom njihove proizvodnje postupkom toploga valjanja

kemijsko inženjerstvo

omekšivač

dodatak premaznomu materijalu kako bi suhi sloj premaza postao savitljiviji

kemijsko inženjerstvo

omjer jamičaste korozije

omjer dubine najdubljega jamičastog korozijskog oštećenja i prosječne dubine prodiranja korozije u cijelu površinu

kemijsko inženjerstvo

omjer kontrasta

omjer refleksije premaznoga materijala koji se primjenjuje pod određenim uvjetima na crnoj površini i refleksije istoga premaznoga materijala jednake debljine koji se primjenjuje na bijeloj površini

kemijsko inženjerstvo

omjer raspodjele metala

omjer debljine sloja metala elektronanesenoga na dio podloge koji je najbliži anodi i debljine sloja metala elektronanesenoga na dio podloge koji je najudaljeniji od anode

strojarstvo