struna tražilica

image shadow

metamerija

sposobnost ljudskoga oka da raspoznaje ili ne raspoznaje dvije različite boje ovisno o osvijetljenosti određene spektralne raspodjele

kemijsko inženjerstvo

metoda gradijenta istosmjerne struje

metoda utvrđivanja položaja oštećenja izolirajuće prevlake na cjevovodu mjerenjem gradijenta potencijala na površini tla, izazvanoga namjerno primijenjenim tokom istosmjerne struje

kemijsko inženjerstvo

metoda gradijenta izmjenične struje

metoda utvrđivanja položaja oštećenja izolirajuće prevlake na cjevovodu mjerenjem gradijenta potencijala na površini tla izazvanoga namjerno primijenjenim tokom izmjenične struje

kemijsko inženjerstvo

metoda mjerenja potencijala na malim razmacima

mjerenje potencijala konstrukcija – elektrolit u pravilnim malim razmacima duž cjevovoda

kemijsko inženjerstvo

metoda promjene mase

kvantitativni postupak kemijske analize koji se zasniva na vaganju uzoraka prije i nakon izlaganja korozivnomu okolišu

kemijsko inženjerstvo

mikrobiološki poticana korozija

korozija koja nastaje pod utjecajem mikroorganizama iz okoliša

kemijsko inženjerstvo

mikroporozna kromna prevlaka

kromna prevlaka s namjerno prouzročenom mikroskopskom poroznošću

strojarstvo

mikropukotina

pukotina ili pora mikroskopskih dimenzija na metalnoj prevlaci

strojarstvo

mikroraspucavanje

nastajanje mikroskopskih pukotina približno pravilno raspodijeljenih po površini suhoga sloja premaza

kemijsko inženjerstvo

mjed

slitina bakra s udjelom cinka manjim od 20 %

temeljne tehničke znanosti