struna tražilica

image shadow

katodno punilo

materijal koji se stavlja u anodno ležište radi popunjivanja prostora oko anoda, oduška i drugih ukopanih sastavnica sustava katodne zaštite

kemijsko inženjerstvo

katodno sprečavanje

katodna zaštita kojom se štiti pasivna armatura u betonu

kemijsko inženjerstvo

katodno štićena konstrukcija

konstrukcija na kojoj se primjenjuje katodna zaštita

kemijsko inženjerstvo

katodno upravljanje

smanjenje korozijske brzine smanjenjem brzine katodne reakcije

kemijsko inženjerstvo

katolit

dio elektrolita koji se nalazi na katodnoj strani membrane podijeljenoga članka

kemijsko inženjerstvo

kavitacija

nastajanje mjehurića pare unutar tekućine u području u kojemu je tlak tekućine manji od tlaka njezine pare

kemijsko inženjerstvo

kavitacijska korozija

korozija ubrzana kavitacijom

kemijsko inženjerstvo

kelat

kemijski spoj koji tvori heterociklički prsten u kojemu je jedan metalni ion povezan s barem dvama nemetalnim atomima u molekuli liganda

strojarstvo

kelatno sredstvo

kemijski spoj koji se povezuje s metalnim ionom stvarajući kelat

strojarstvo

kemijska adsorpcija

adsorpcija kod koje je adsorbat kemijski povezan s adsorbensom

kemijsko inženjerstvo