struna tražilica

image shadow

isplinjavanje

izlaženje plina iz premaznoga materijala tijekom skladištenja

kemijsko inženjerstvo

isplivavanje

nakupljanje pigmenta u površinskome dijelu sloja premaza tijekom sušenja pri čemu prevlaka dobiva metalni sjajni izgled

kemijsko inženjerstvo

izdašnost

svojstvo površine podloge da se može prekriti jediničnom količinom premaznoga materijala kako bi se dobio suhi sloj željene debljine

kemijsko inženjerstvo

izlučivanje plinova

nastajanje plinova u elektrokemijskoj reakciji na jednoj elektrodi ili više njih tijekom rada elektrokemijskoga sustava

strojarstvo

iznesena tekućina

tekućina koja se uklanja iz otopine iznošenjem predmeta

strojarstvo

izocijanatna smola

umjetna smola nastala od linearnih alkida produženih u reakciji s izocijanatima te tretiranih glikolom ili diaminom čime se potiče umreživanje molekulnih lanaca

kemijsko inženjerstvo

izolacijski spoj

spoj dviju cijevi na kojemu se prekida električni kontinuitet cjevovoda

kemijsko inženjerstvo

izolatorski štit

organska prevlaka otporna na lužine koja se u sustavu katodne zaštite s narinutom strujom nanosi na zaštićenu konstrukciju u neposrednoj blizini anode radi poboljšanja raspodjele struje katodne zaštite i smanjenja rizika od oštećenja prouzročenih razvojem vodika

kemijsko inženjerstvo

izolirana prirubnica

spoj dviju cijevi na kojemu su vijci i matice izolirani od jednoga ruba ili obaju rubova cijevi, a brtva je izrađena od nevodljivoga materijala

kemijsko inženjerstvo

izravnavanje

tečenje premaznoga materijala nakon nanošenja zbog čega površina sloja postaje glađa od površine podloge

kemijsko inženjerstvo