struna tražilica

image shadow

elektrolitni polarizacijski članak

zapornik istosmjerne struje koji se sastoji od dvaju ili više parova inertnih metalnih elektroda uronjenih u vodeni elektrolit

kemijsko inženjerstvo

elektrolitski

koji se odnosi na elektrolizu

kemijsko inženjerstvo

elektrolitski članak

elektrokemijski članak u kojemu se pod djelovanjem vanjskoga strujnog izvora odvijaju elektrokemijske reakcije

kemijsko inženjerstvo

elektrolitsko bojenje

elektrolitski postupak dobivanja obojenih završnih obradba na osnovnome metalu ili elektronanesenim metalnim prevlakama

strojarstvo

elektrolitsko bojenje pri anodizaciji

elektrolitsko nanošenje anodnih oksidnih prevlaka iz otopina metalnih soli radi dobivanja obojene oksidne prevlake

strojarstvo

elektrolitsko čišćenje

čišćenje pri kojemu električna struja protječe elektrokemijskim sustavom, a elektroda je metalni predmet koji se čisti

strojarstvo

elektrolitsko nanošenje moduliranom strujom

elektrolitsko nanošenje prevlake pri kojemu se gustoća katodne struje periodično mijenja

strojarstvo

elektrolitsko nanošenje pribrojenom strujom

elektrolitsko nanošenje prevlake pri kojemu se struja periodično mijenja pribrajanjem izmjenične struje istosmjernoj

strojarstvo

elektroliza

proces u kojemu dolazi do kemijske promjene tvari na elektrodama elektrolitskoga članka zbog protoka električne struje iz vanjskoga strujnog izvora

kemijsko inženjerstvo

elektrolizer

uređaj za obavljanje elektrolize

kemijsko inženjerstvo