struna tražilica

image shadow

dodatak protiv jamičaste korozije

dodatak koji sprečava jamičastu koroziju izazvanu mjehurićima plina koji se razvija na metalnome predmetu tijekom elektronanošenja

strojarstvo

dodatak za filtraciju

inertan netopljivi materijal koji sprečava nastajanje pretjerano gustoga filtarskog taloga

strojarstvo

drenažna veza

električna veza kojom se struja odvodi s konstrukcije pri električnoj drenažnoj zaštiti

kemijsko inženjerstvo

dubinski temelj

premazni materijal koji se nanosi na upijajuću podlogu radi skrućivanja i smanjivanja moći upijanja

kemijsko inženjerstvo

duboko anodno ležište

anodno ležište koje se postavljaja na dubinu veću od 15 metara

kemijsko inženjerstvo

dugotrajna izmjeničnostrujna smetnja

smetnja koja se pojavljuje na cjevovodu tijekom redovitoga rada energijskoga sustava izmjenične struje

kemijsko inženjerstvo

dugotrajno mjerenje

mjerenje električnih veličina koje traje duže od sata, a rezultati se pohranjuju s pomoću odgovarajućega uređaja

kemijsko inženjerstvo

dupleksni čelici

čelici miješane austenitno-feritne, feritno-martenzitne ili austenitno-martenzitne građe

kemijsko inženjerstvo

dvofazno čišćenje

čišćenje metalne površine uranjanjem u otopinu za čišćenje koja sadržava fazu organskoga otapala netopljiva u vodi odvojenu od vodene faze

strojarstvo

dvopolna elektroda

elektroda smještena u električnome polju između anode i katode koja nije električno povezana s ostalim dijelovima elektrolitskoga članka

strojarstvo