struna tražilica

image shadow

zarobljavanje

prostorno ograničenje gibanja nabijenih čestica električnim ili magnetskim poljem koje omogućuje pohranjivanje plazme za eventualnu fuziju

fizika

zasićena čvrsta otopina

neravnotežna čvrsta otopina pripravljena brzim kaljenjem pri čemu je količina otopljene tvari veća od količine tvari za koju bi čvrsta otopina bila ravnotežna na zadanoj temperaturi

fizika

zasićena vodena para

stanje u kojemu je količina vodene pare u zraku najveća moguća za danu temperaturu, pri čemu je vodena para u ravnoteži s tekućom fazom

fizika

zasjenjenje

smanjenje djelotvornoga međudjelovanja pozitivne atomske jezgre na vanjske elektrone atoma zbog unutrašnjih elektrona bližih jezgri

fizika

zaslon s tekućim kristalima

zaslon koji se sastoji od tankoga sloja tekućega kristala, smještenoga između dviju polarizatorskih ploča, s uzajamno okomitim smjerovima polarizacije

fizika

zastupljenost

udio određenoga nuklida u odnosu na druge nuklide istoga elementa u danome uzorku

fizika

zaštita

primjena oklopa s ciljem zaštite osobe koja se koristi izvorom zračenja u eksperimentu i uporaba dozimetra za mjerenje moguće doze zračenja

fizika

zatočenost

svojstvo kvarkova da ne mogu postojati kao samostalne čestice

fizika

zatvorena ljuska

energijska ljuska koja je potpuno popunjena

fizika

zatvorena struna

struna bez slobodnih krajeva koja topološki odgovara kružnici

fizika