struna tražilica

image shadow

valovod

uska metalna cjevčica ili optičko vlakno kroz koje se s vrlo slabim gušenjem mogu širiti elektromagnetski valovi

fizika

valjkasta kamera

kamera za snimanje rendgenske difrakcijske slike na film oblika plašta valjka gdje se uzorak smješta na osi valjka na koju je okomit upadni snop rendgenskih zraka

fizika

Van Allenovi pojasovi

područja oko Zemlje u kojima su zbog djelovanja Zemljina magnetskoga polja zarobljene velike količine nabijenih čestica

fizika

van de Graaffov generator

elektrostatski uređaj koji se sastoji od pokretne gumene vrpce napete preko dvaju rotirajućih valjaka pri čemu se pozitivni električni naboji razdvajaju od negativnih

fizika

van der Waalsov kristal

kristal u kojemu su molekule povezane van der Waalsovim privlačnim silama

fizika

van der Waalsova jednadžba

jednadžba stanja za realni plin koja opisuje stanje plina znatne gustoće ako sile među molekulama plina nisu zanemarive

fizika

van der Waalsova veza

privlačno međudjelovanje koje se temelji na privlačenju među električnim dipolima i na okupu drži molekule u tekućinama i kristalima

fizika

van der Waalsove konstante

konstante koje se pojavljuju u van der Waalsovoj jednadžbi stanja za realne plinove, karakteristične su za pojedinu tvar

fizika

van der Waalsove sile

međumolekulske ili međuatomske sile u realnim plinovima i neionskim čvrstim tvarima koje su elektrostatskoga podrijetla, a potječu od uzajamnoga privlačenja i odbijanja električnih dipola

fizika

vanjski planeti

planeti koji se nalaze u vanjskome dijelu Sunčeva sustava

fizika