struna tražilica

image shadow

sekundarni elektron

elektron emitiran iz uzorka kao posljedica sudara upadnih elektrona s atomima uzorka

fizika

sekundarno gašenje

smanjenje intenziteta difraktiranih rendgenskih zraka uslijed višestruke refleksije na ekvivalentnim skupovima mrežnih ravnina u raznim mozaičnim blokovima u kristalu

fizika

semiempirijska formula mase

matematički izraz za nuklearnu energiju vezanja koji iskazuje razliku između mase nuklida i zbroja masa pojedinačnih nukleona, pomnoženu kvadratom brzine svjetlosti.

fizika

serijski spoj

uzastopni spoj dvaju ili više elemenata strujnoga kruga kod kojega se krajnja točka jednoga elementa spaja s početnom točkom drugoga elementa

fizika

sferna aberacija

iskrivljenje slike koju stvara optička leća ili zrcalo s velikim otvorom

fizika

sferni dioptar

granica između dvaju optičkih sredstava koja ima oblik kugline plohe

fizika

sferno njihalo

kuglica obješena na napetoj niti koja pod djelovanjem sile teže izvodi kružno gibanje u vodoravnoj ravnini, pri čemu nit s vertikalnom osi vrtnje zatvara stalni kut

fizika

sferno zrcalo

dio kugline plohe koji reflektira svjetlost

fizika

siderički period

vrijeme potrebno da planet ili drugo nebesko tijelo napravi puni okret oko matičnoga tijela, relativno u odnosu na položaj zvijezda

fizika

signal

promjenjiva veličina koja sadržava informaciju o sustavu i služi za njezino pretvaranje u elektronički oblik

fizika