struna tražilica

image shadow

očvršćivanje precipitacijom

očvršćivanje slitine u procesu pojavljivanja malih kristalita tijekom raspada prezasićene metalne čvrste otopine

fizika

očvršćivanje veličinom zrna

povećanje čvrstoće čvrstoga tijela smanjenjem veličine kristalita

fizika

odljevak

tijelo koje nastaje lijevanjem tekuće kovine ili tekuće slitine u kalup

fizika

odnos intenziteta vrha difrakcijskoga maksimuma prema pozadini

omjer najveće vrijednosti intenziteta difrakcijskoga maksimuma i intenziteta pozadine u kutnome položaju jednaku Braggovu kutu

fizika

odraz

difrakcijski maksimum nastao odbijanjem snopa rendgenskih zraka, elektronskoga snopa ili neutronskoga snopa od skupa mrežnih ravnina u kristalu kada je zadovoljen Braggov zakon

fizika

određeni integral

granična vrijednost zbroja infinitezimalno malih dijelova ploštine koja daje ukupnu ploštinu ispod krivulje zadane funkcije, u rasponu između donje i gornje granice

matematika

određivanje kristalne strukture od početka

određivanje kristalne strukture prema temeljnim načelima kristalografije i kristalokemije u kojemu se model kristalne strukture pretpostavljen na osnovi difrakcijske slike, kemijskoga sastava, prethodnih sličnih istraživanja i drugih eksperimentalnih metoda u daljnjemu postupku utočnjava prilagodbom difrakcijske slike izračunate za taj model difrakcijskoj slici kristala

fizika

određivanje starosti radioaktivnim ugljikom

procjenjivanje starosti organskoga uzorka s pomoću radioaktivnoga izotopa C-14

fizika

odstupanje

razlika između izmjerene i očekivane vrijednosti fizičke veličine

fizika

odstupanje od zadanoga smjera

razlika između stvarne i zadane orijentacije

fizika