struna tražilica

image shadow

magnetosfera

omeđeno područje vretenastoga oblika koje okružuje nebesko tijelo, u kojemu je gibanje električno nabijenih čestica podvrgnuto djelovanju magnetskoga polja toga tijela

fizika

magnetostrikcija

svojstvo tvari da se steže stavljanjem u magnetsko polje uslijed svoje magnetizacije

fizika

magnetron

vakuumska cijev u kojoj titranjem elektrona u jakome magnetskom polju nastaju mikrovalovi

fizika

magnetronsko rasprašivanje

proces isparavanja čvrste faze i njezina taloženja na čvrstu podlogu s pomoću jakoga pulsnog magnetskog polja

fizika

magnetska boca

konfiguracija magnetskoga polja koja na načelu magnetskoga zrcala zadržava nabijene čestice unutar zatvorenoga prostora

fizika

magnetska deklinacija

kut za koji se u horizontalnoj ravnini uz Zemljinu površinu magnetska igla otklanja od smjera geografskoga meridijana

fizika

magnetska domena

područje unutar feromagnetskih materijala gdje su magnetski dipoli orijentirani paralelno što rezultira magnetskim momentom

fizika

magnetska inklinacija

kut za koji se u Zemljinu magnetskome polju magnetska igla otklanja od horizontalne ravnine

fizika

magnetska levitacija

levitacija koja je omogućena postojanjem jakoga magnetskog polja

fizika

magnetska permeabilnost

veličina jednaka umnošku magnetske permeabilnosti vakuuma i relativne magnetske permeabilnosti tvari

fizika