struna tražilica

image shadow

Lenzovo pravilo

pravilo koje tvrdi da inducirani napon uvijek daje struju čiji je magnetski tok suprotan izvornoj promjeni magnetskoga toka

fizika

leptirov učinak

slikovita predodžba osnovne tvrdnje teorije kaosa da mala promjena početnih uvjeta može izazvati velike posljedice

fizika

lepton

elementarna čestica iz skupine lakih čestica koje ne podliježu djelovanju jake sile

fizika

letenje

gibanje predmeta kroz realno plinovito sredstvo male gustoće

fizika

levitacija

proces pri kojemu se zračenjem ili djelovanjem polja postiže lebdjenje predmeta

fizika

linearna elastična deformacija

deformacija koja se može opisati Hookeovim zakonom

fizika

linearnost

odnos dviju veličina u fizici koje su razmjerne

fizika

linijska gustoća

omjer mase nekoga tijela s naglašenom uzdužnom dimenzijom i njegove duljine

fizika

linijska gustoća naboja

omjer električnoga naboja na izduženome vodiču i njegove duljine

fizika

linijski koeficijent toplinskoga rastezanja

omjer relativnoga linearnog produljenja izduženoga uzorka pri toplinskome rastezanju čvrstoga tijela i temperaturne razlike koja je prouzročila to rastezanje

fizika