struna tražilica

image shadow

geometrijska razlika hoda

geometrijska razlika duljina putova koje u nekome sredstvu prijeđu dvije svjetlosne zrake od izvora do mjesta na kojemu interferiraju

fizika

geosinkrona orbita

orbita umjetnoga satelita koji se oko Zemlje giba s periodom jednakim periodu vrtnje Zemlje oko vlastite osi

fizika

geostacionarna orbita

orbita umjetnoga satelita koji se kružno giba oko Zemlje u ravnini ekvatora i pritom se uvijek nalazi iznad iste točke na Zemlji

fizika

geostacionarni satelit

umjetni satelit koji se giba u geostacionarnoj orbiti

fizika

gibanje satelita

gibanje satelita oko planeta po kružnoj ili eliptičnoj stazi pod djelovanjem gravitacijske sile

fizika

Gibbsovo pravilo za faze

pravilo koje povezuje broj stupnjeva slobode, broj sastavnica i broj agregacijskih stanja

fizika

gigaelektronvolt

jedinica za energiju koja je 109 puta veća od elektronvolta

fizika

gigantski magnetootpor

otpor koji se pojavljuje u slojevitim tankim filmovima sastavljenim naizmjenično od feromagnetskoga i neferomagnetskoga materijala čiji iznos jako ovisi o magnetskom usmjerenju feromagnetskih tankih filmova

fizika

gigavat

jedinica za snagu koja je 109 puta veća od vata

fizika

giromagnetski omjer

omjer magnetskoga momenta neke čestice i iznosa njezina zamaha

fizika