struna tražilica

image shadow

Faradayevi zakoni elektrolize

zakoni po kojima se odvija elektroliza

fizika

fatamorgana

realistična ali pomaknuta slika predmeta koja nastaje kao optička posljedica totalne refleksije u posebnim atmosferskim uvjetima

fizika

faza

argument funkcije periodične u vremenu

fizika

faza

određeno stanje tvari, kemijskoga elementa ili spoja čije su značajke agregacijsko stanje, kristalna modifikacija i druge mogućnosti rasporeda atoma i molekula i njihovih međusobnih veza

fizika

fazna analiza

analiza u kojoj se određuje fazni sastav uzorka

fizika

fazna brzina

brzina kojom se širi putujući sinusni val, jednaka je omjeru kutne brzine i valnoga broja

fizika

fazna granica

granica između dviju kristalnih ili amorfnih faza

fizika

fazna pretvorba

strukturna promjena u čvrstome tijelu iz jedne faze u drugu

fizika

fazna pretvorba pomakom atoma

strukturna promjena u čvrstome tijelu uzrokovana pomakom atoma ili skupine atoma relativno prema susjednim atomima

fizika

fazna ravnina

koordinatna ravnina u kojoj se s pomoću točke s koordinatama x i p, koje prikazuju položaj i zalet čestice, predočava stanje gibanja čestice u nekome zadanom trenutku

fizika