struna tražilica

image shadow

defektna struktura

struktura stvarnoga kristala koji sadržava točkaste, linijske, ravninske ili prostorne defekte

fizika

deferent

kružnica većega polumjera po kojoj se giba središte kružnice manjega polumjera

fizika

deformacija

bezdimenzijska veličina kojom se mjeri promjena oblika čvrstoga tijela pod djelovanjem sile

fizika

deformacija

promjena oblika čvrstoga tijela prouzročena djelovanjem vanjskih sila

fizika

deformacija smicanjem

deformacija čvrstoga tijela nastala djelovanjem para sila tangentno na suprotne plohe toga tijela

fizika

degeneracija

postojanje više različitih kvantnih stanja iste energije

fizika

degeneracijski tlak

tlak koji se pojavljuje u kvantnim fermionskim sustavima kao posljedica Heisenbergova načela neodređenosti i Paulijeva načela

fizika

degenerirani poluvodič

poluvodič s vrlo velikim udjelom primjesa

fizika

degradirana energija

energija neuređenoga gibanja u stanju toplinske ravnoteže koja se više ne može iskoristiti za dobivanje mehaničkoga rada

fizika

dekagram

jedinica za masu koja je sto puta manja od kilograma

fizika