struna tražilica

image shadow

čvrsto stanje

agregacijsko stanje u kojemu je tvar kristalna ili amorfna

fizika

čvrstoća

svojstvo materijala da je otporan na deformaciju

fizika