struna tražilica

image shadow

aksijalni vektor

vektor koji ne mijenja smjer pri promjeni smjera svih triju koordinatnih osi u pravokutnome Kartezijevu sustavu

fizika

aksion

hipotetska čestica povezana s narušenjem CP-simetrije za koju se smatra da bi mogla biti jedan od sastojaka tamne tvari

fizika

aktivna galaksija

galaksija s aktivnom galaksijskom jezgrom

fizika

aktivna galaksijska jezgra

kompaktno područje u središtu galaksije iz kojega izlaze dva nasuprotna relativistička mlaza kao rezultat akrecije u okolini supermasivne crne rupe

fizika

aktivnost

brzina kojom se pri raspadu radioaktivne tvari smanjuje broj jezgara u uzorku

fizika

akustički rezonator

omeđena šupljina koja je ispunjena zrakom ili kojim drugim plinom, u njoj nastaju stojni valovi zvuka

fizika

akustika

grana fizike koja se bavi istraživanjem zvuka i zvučnih valova

fizika

akusto-optički modulator

uređaj koji zvučnim valovima varira amplitudu i fazu svjetlosnoga snopa

fizika

alati

uređaji koji omogućuju obavljanje rada uz manju snagu

fizika

alfa-čestica

čestica koja je sastavljena od dvaju protona i dvaju neutrona te čini jezgru helija

fizika