struna tražilica

image shadow

aksijalni vektor

vektor koji ne mijenja smjer pri promjeni smjera svih triju koordinatnih osi u pravokutnome Kartezijevu sustavu

fizika

aksion

hipotetska čestica povezana s narušenjem CP-simetrije za koju se smatra da bi mogla biti jedan od sastojaka tamne tvari

fizika

aktivacijska prepreka

visina potencijalne prepreke koja razdvaja dva minimuma potencijalne energije fizičkoga sustava

fizika

aktivna galaksija

galaksija s aktivnom galaksijskom jezgrom

fizika

aktivna galaksijska jezgra

kompaktno područje u središtu galaksije iz kojega izlaze dva nasuprotna relativistička mlaza kao rezultat akrecije u okolini supermasivne crne rupe

fizika

aktivnost

brzina kojom se pri raspadu radioaktivne tvari smanjuje broj jezgara u uzorku

fizika

akustički način titranja

titranje atoma u kristalu s frekvencijama u području zvučnih valova

fizika

akustički rezonator

omeđena šupljina koja je ispunjena zrakom ili kojim drugim plinom, u njoj nastaju stojni valovi zvuka

fizika

akustika

grana fizike koja se bavi istraživanjem zvuka i zvučnih valova

fizika

akusto-optički modulator

uređaj koji zvučnim valovima varira amplitudu i fazu svjetlosnoga snopa

fizika