struna tražilica

image shadow

zeta-potencijal

potencijal difuznoga sloja iona oko nabijene koloidne čestice

kemija

zgrušavanje

nastajanje i rast nakupina koloidnih čestica dodavanjem elektrolita uz zagrijavanje i miješanje

kemija

zlato

kemijski element atomskoga broja 79, 6. periode i 11. skupine, gustoće 19,3 g/cm3, Mohsove tvrdoće 2,5, tališta na 1064,18 °C i vrelišta na 2856 °C

kemija

zlatotopka

smjesa triju obujamskih dijelova koncentrirane solne kiseline i jednoga obujamskog dijela koncentrirane dušične kiseline

kemija

značajne znamenke

znamenke u rezultatu sa sigurnom vrijednošću i jednom nesigurnom znamenkom

kemija

zona

dio kromatografskoga sloja na kojemu se nalazi sastojak uzorka

kemija

zračenje

energija koju elektromagnetski valovi ili snopovi atomskih i subatomskih čestica usmjereno nose kroz prostor

kemija

zračno hladilo

staklena cijev s ubrušenim otvorima na obama krajevima, namijenjena destilaciji tekućina visokih vrelišta ili za povratno hlađenje pri refluksiranju

kemija