struna tražilica

image shadow

ulja

triacilgliceroli čije su karboksilne kiseline nezasićene masne kiseline s 12 do 24 ugljikova atoma u lancu

kemija

umanjeni uzorak

uzorak dobiven smanjenjem količine izvornoga uzorka bez promjene njegova sastava

kemija

umjetna neuronska mreža

kemometrička obradba eksperimentalnih podataka temeljena na simulaciji rada ljudskoga mozga

kemija

unificirana atomska jedinica mase

mjerna jedinica za mjerenje mase atoma i molekula dvanaestine vrijednosti mase izotopa 12C koja iznosi 1,660 538 86(28) ∙ 10‒27 kg

kemija

ununoktij

sustavno ime kemijskoga elementa atomskoga broja 118, 7. periode i 18. skupine

kemija

ununpentij

sustavno ime kemijskoga elementa atomskoga broja 115, 7. periode i 15. skupine

kemija

ununseptij

sustavno ime kemijskoga elementa atomskoga broja 117, 7. periode i 17. skupine

kemija

ununtrij

sustavno ime kemijskoga elementa atomskoga broja 113, 7. periode i 13. skupine

kemija

unutarnja površina

površina pora u čvrstim česticama

kemija

unutarnji prijelazni elementi

kemijski elementi smješteni unutar 6. i 7. periode u 3. skupini

kemija