struna tražilica

image shadow

Ramanova spektroskopija

spektroskopska tehnika koja se za prikupljanje spektroskopskih podataka služi neelastičnim raspršenjem svjetla prouzročenim vibracijama i vrtnjom ispitivanih molekula

kemija

raslojavanje

dioba populacije u međusobno isključive slojeve za koje se pretpostavlja da su, s obzirom na ispitivano svojstvo, homogeniji od populacije

kemija

rast kristala

faza u taložnome procesu koja se nastavlja na jezgrenje i vodi do odjeljivanja kristalnoga taloga od matične otopine

kemija

rastezljivost papira

svojstvo papira da izdrži vlačne sile suprotnih smjerova bez pucanja

temeljne tehničke znanosti

raščinjavanje

postupak pretvorbe netopljivoga uzorka u otopinu na visokoj temperaturi uz dodatak taljiva

kemija

rašljasta projekcija

perspektivna formula koja ukazuje na prostorni raspored veza na dva susjedna ugljikova atoma

kemija

ravnina kiralnosti

planarni dio molekule povezan na susjedni dio strukture kemijskom vezom koji sprečava njezino uvrtanje zbog čega planarna jedinica ne može doseći položaj ravnine simetrije

kemija

ravnotežna strelica

strelica kojom se označuje povrativa reakcija ili ravnotežno stanje

kemija

ravnotežne linije

linije u faznome dijagramu koje označuju prijelaz između faza

kemija

ravnotežno stanje

stanje reakcije u kojemu su izjednačene brzine napredne i povratne reakcije i u kojemu više nema promjena mase sudionika u reakciji

kemija