struna tražilica

image shadow

ogib elektrona

neravnocrtno rasprostiranje elektrona kroz tvar zbog ogibanja na atomima

kemija

ogib povratno raspršenih elektrona

kristalografska metoda kojom se u pretražnoj elektronskoj mikroskopiji utvrđuju orijentacije kristalita u materijalu

kemija

okludirana voda

nebitna voda nejednoliko raspoređena u krutini zbog nagla rasta kristala ili zgrušavanja

kemija

okluzija

proces uklapanja nečistoća u talog tijekom njegova nastajanja

kemija

okoliš

prirodno okružje organizama i njihovih zajednica koje im omogućuje postojanje i razvoj

interdisciplinarne prirodne znanosti

okretanje veze

okretanje oko veze dvaju spojenih atoma od kojih jedan kraj veze miruje, a drugi se okreće

kemija

oksalna kiselina

najjednostavnija dikarboksilna kiselina

kemija

oksidacija

kemijska reakcija otpuštanja elektrona

kemija

oksidacijska reakcija

kemijska reakcija u kojoj dolazi do oksidacije

kemija

oksidacijsko stanje

zamišljeni formalni naboj atoma na kojemu su sve veze ionske

kemija