struna tražilica

image shadow

masno mljevenje

gnječenje celulozne kaše u mlinu s diskovima

kemijsko inženjerstvo

masti

triacilgliceridi životinjskoga podrijetla čije su karboksilne kiseline zasićene masne kiseline s 12 do 24 ugljikova atoma u lancu

kemija

matica uzorka

dio ispitnoga uzorka koji sadržava sve sastojke osim analita

kemija

maticom potpomognuta laserska desorpcija/ionizacija

metoda kojom se analiziraju molekule na temelju njihove mase i naboja, a u kojoj se za ionizaciju ispitivanoga uzorka otopljenoga u matici rabi laser

kemija

matična otopina

otopina preostala nakon kristalizacije ili taloženja

kemija

međufaza

područje između elektrode i druge faze koja sadržava analit

kemija

međulaboratorijsko ispitivanje

postupak vanjske procjene kvalitete

kemija

Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju

međunarodna nevladina organizacija utemeljena 1919. godine koja se bavi standardima za nazivlje i imenje kemijskih elemenata i spojeva te važnim pojmovima u kemiji

kemija

međupreciznost

mjerna preciznost pod istim mjernim uvjetima u duljemu razdoblju

kemija

međuprodukt

nestabilna molekula koja nastaje tijekom kemijske reakcije

kemija