struna tražilica

image shadow

Lewisova kiselina

kemijska vrsta koja prima elektronski par

kemija

Lewisove strukture

prikazi vezanja atoma u molekuli točkicama koje predstavljaju zajedničke parove elektrona ili nesparene elektrone

kemija

liaza

enzim koji katalizira prijenos kemijskih skupina na supstrat uz nastajanje dvostruke veze

kemija

Liebigovo hladilo

laboratorijsko hladilo sastavljeno od dviju ravnih cijevi različita promjera, umetnutih jedna u drugu, gdje kroz unutarnju cijev struji tvar ili otapalo u plinovitome agregacijskom stanju koje treba kondenzirati, a kroz vanjsku cijev struji medij za hlađenje

kemija

ligandi

ioni ili molekule koji mogu predati nesparene elektrone središnjemu metalnom ionu u kelatima

kemija

ligaza

enzim koji katalizira povezivanje dviju molekula uz nastajanje nove kemijske veze

kemija

lignin

sastojak biljaka, smeđe boje i složene kemijske strukture, koji povezuje celulozna vlakna

kemija

lijevak

laboratorijska posuda koja služi za prelijevanje tekućina i presipavanje prahova

kemija

lijevak za dokapavanje

konusni lijevak koji na donjemu vratu ima pipac za odmjereno dodavanje reagensa

kemija

lijevak za odjeljivanje

kruškoliki lijevak s ubrušenim čepom i kratkim vratom s pipcem na donjemu kraju koji se upotrebljava za ekstrakciju tekućina

kemija