struna tražilica

image shadow

kapa

broj kojim se iskazuje stupanj delignifikacije

temeljne tehničke znanosti

kapacitivna struja

električna struja kao posljedica nabijanja dvosloja na površini elektrode

kemija

kapacitivnost dvosloja

svojstvo dvosloja uzrokovano heterogenim područjem u kojemu površina elektrode ima suprotan naboj od vrsta u otopini uz samu površinu elektrode

kemija

kapajuća živina elektroda

radna elektroda u kojoj živa prolaskom kroz kapilaru na njezinu vrhu u kontaktu s otopinom stvara svježe kapi žive koje kapaju u otopinu

kemija

kapajuća živina elektroda

kapilara ispunjena živom koja u pravilnim vremenskim razmacima kapa s otvora kapilare

kemija

kapilarna elektrokromatografija

metoda tekućinske kromatografije u kojoj se pokretna faza potiskuje kroz sustav primjenom elektroosmoze

kemija

kapilarna konstanta

stalna veličina za elektrode s kapajućom živom

kemija

kapilarna tekućinska kromatografija

tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s kapilarnim stupcima od kremenoga stakla otpornoga na toplinsko rastezanje

kemija

karakterizacija

određivanje jedne ili više fizikalnih, kemijskih, bioloških i tehnoloških vrijednosti svojstava tvari ili materijala koja su važna za njihovu uporabu

kemija

karbamati

soli ili esteri karbaminske kiseline

kemija