struna tražilica

image shadow

inoli

spojevi koji sadržavaju hidroksilnu skupinu izravno vezanu na acetilen ili supstituirani acetilen

kemija

instrumentalna metoda

fizikalno-kemijska metoda analize kemijskoga sustava u kojoj se za dobivanje podataka upotrebljava mjerni uređaj

kemija

intenzivna veličina

veličina koja opisuje sustav i čiji je iznos neovisan o veličini sustava

kemija

interkalacijski spojevi

spojevi u kojima molekule domaćina tvore rešetku u koju ulaze molekule gosta pri čemu se struktura domaćina može djelomično promijeniti, a gost može lagano ulaziti i izlaziti iz te strukture

kemija

interval pouzdanosti

interval oko aritmetičke sredine niza mjerenja unutar kojega se može očekivati prava vrijednost

kemija

inverzija konfiguracije

kemijska promjena u kojoj je konfiguracija produka suprotna konfiguraciji polazne molekule

kemija

injektor

naprava kojom se uzorak unosi u pokretnu fazu ili na kromatografsku podlogu

kemija

ioni

atomi ili skupine atoma s pozitivnim ili negativnim nabojem

kemija

ionizirajuće zračenje

fotonsko ili čestično zračenje koje u međudjelovanju u određenoj mjeri ionizira tvari pri postupku

kemija

ionofori

neutralne lipofilne molekule koje omogućuju prijenos iona kroz membranu

kemija