struna tražilica

image shadow

glicin

najjednostavnija alifatska, neesencijalna, nepolarna i hidrofobna aminokiselina koja je uz alanin najprisutnija u ljudskome organizmu

kemija

glikacija

vezanje anomernoga ugljikova atoma na funkcijsku skupinu proteina ili lipida bez enzima

kemija

glikogen

polisaharid sastavljen samo od molekula glukoze koje su u osnovnom lancu povezane α1→4 glikozidnom vezom, a lanci međusobno umreženi α1→6 glikozidnom vezom

kemija

glikoli

spojevi u kojima su dvije hidroksilne skupine na različitim ugljikovim atomima koji ne moraju biti susjedni

kemija

glikolipidi

lipidi u kojima je vodik jedne hidroksilne skupine glicerola zamijenjen ugljikohidratnom molekulom, a preostale dvije esterificirane su masnim kiselinama

kemija

glikon

ugljikohidratni dio glikozida

kemija

glikopeptidi

peptidi koji sadržavaju ugljikohidratnu molekulu kovalentno vezanu na krajnju funkcijsku skupinu peptida

kemija

glikosfingolipidi

sfingolipidi u kojima je vodikov atom jedne hidroksilne skupine zamijenjen ugljikohidratnom molekulom

kemija

glikozidi

kemijske jedinke u kojima je anomerni ugljikov atom ugljikohidratne molekule vezan na funkcijsku skupinu organske molekule

kemija

glikozidna veza

veza između ugljikohidratne molekule i funkcijske skupine organskoga spoja

kemija