struna tražilica

image shadow

depsipeptidi

spojevi koji sadržavaju niz ostataka aminokiselina i hidroksikarboksilnih kiselina pravilno naizmjence poredanih

kemija

derivat

spoj koji se izvodi iz osnovnoga spoja zamjenom atoma ili atomske skupine drugim atomom ili atomskom skupinom

kemija

desimetrizacija

preinaka objekta kojom se gubi barem jedan element simetrije koji priječi kiralnost

kemija

destilacija

tehnika odjeljivanja tekućina kojom se isparavanjem i kondenzacijom one pročišćuju ili se iz njih izdvajaju nehlapljivi sastojci

kemija

destilat

tekućina koja se tijekom destilacije kondenzira u hladilu i kapa u prihvatnu tikvicu

kemija

destilirana voda

voda koja je prošla proces destilacije

kemija

desublimacija

fazni prijelaz pri kojemu neka tvar iz plinovitoga agregacijskog stanja, hlađenjem na određenu temperaturu, izravno prelazi u čvrsto agregacijsko stanje

kemija

detektor

uređaj kojim se u kromatografiji otkrivaju promjene u sastavu eluata mjerenjem fizikalnih ili kemijskih svojstava

kemija

detektori u plinskoj kromatografiji

uređaji koji mjere promjenu sastava plina nositelja nakon izlaska iz kromatografskoga stupca i koncentraciju analita

kemija

detektori u tekućinskoj kromatografiji

uređaji koji mjere promjene svojstava pokretne faze ili specifičnoga svojstva analita

kemija