struna tražilica

image shadow

beta-čestica

brzi elektroni ili pozitroni koji nastaju pri raspadu atomskih jezgara nekih radioaktivnih elemenata

kemija

beta-okret

element sekundarne strukture bjelančevina u kojemu polipeptidni lanac mijenja smjer

kemija

beta-ploča

sekundarna struktura polipeptidnih lanaca ili bjelančevina nastala međusobnim povezivanjem vodikovim vezama dvaju ili više istegnutih lanaca preko karbonilnih i amidnih skupina

kemija

beta-zračenje

struja emitiranih beta-čestica

kemija

bezdrvni papir

papir koji ne sadržava drvenjaču

temeljne tehničke znanosti

bezvodni bakrov(II) sulfat

zelenobijeli ili sivobijeli kristali koji na sebe vežu do pet molekula vode

kemija

biampermetrijska titracija

ampermetrijska titracija uz korištenje dviju istovrsnih indikatorskih elektroda između kojih se s pomoću vanjskoga izvora uspostavlja konstantna mala razlika potencijala

kemija

biciklički spojevi

ciklički spojevi koji sadržavaju dvije prstenaste strukture

kemija

bijela drvenjača

drvenjača dobivena brušenjem otkorenoga drveta

temeljne tehničke znanosti

bijeli fosfor

alotropska modifikacija tetraedarske strukture u kojoj su četiri atoma fosfora međusobno povezana sa šest jednostrukih veza

kemija