struna tražilica

image shadow

siva ljestvica

postupan slijed sve tamnijih polja od bijelih do potpuno crnih

geodezija

sjenčanje reljefa

sjenčanje kojim se poboljšava prikaz reljefa u dvoipoldimenzijskome ili trodimenzijskome prikazu prostornih podataka koji nastoji prikazati kut prirodnoga svjetla što nisko na obzoru osvjetljuje teren

geodezija

sjeverna obratnica

obratnica nad kojom Sunce kulminira u zenitu za ljetnoga suncostaja

geodezija

sjeverna polarnica

polarnica uzduž koje su sve točke za ljetnoga suncostaja osvijetljene Sunčevim zrakama

geodezija

skener

uređaj koji otkriva prostornu razdiobu elektromagnetskoga zračenja unutar određenoga opsega bilježenjem intenziteta zračenja na uzorcima sastavljenima od piksela

geodezija

skeniranje

stvaranje slike u digitalnome rasterskom formatu skenerom iz analognoga predloška

geodezija

skica izmjere

izvanokvirni podatci karte koji pokazuju kako i kada je obavljena izmjera i vrstu kartografskoga materijala primijenjenoga u izradbi karte s opisom svojstava toga materijala

geodezija

skica o pouzdanosti karte

shematski prikaz podataka u izvanokvirnome dijelu karte o metodi izmjere osnovne karte, godini provedbe, kartografskome materijalu, te organizaciji ili osobi koja je obavila izmjeru ili izradila izvornike koji su poslužili pri izradbi karte

geodezija

skica otklona magnetne igle

skica koja pokazuje otklon magnetne igle od prihvaćenoga računskog sjevera i godišnje promjene toga otklona

geodezija

skica rasporeda listova

skica područja koja prikazuje podjelu i oznake listova karte u izabranome mjerilu

geodezija