struna tražilica

image shadow

redukcija duljina

razlika između duljine geodetske linije koja spaja dvije točke na referentnome elipsoidu i duljine najkraće spojnice tih točaka u ravnini projekcije

geodezija

redukcija pravaca

razlika između smjernoga kuta projekcije geodetske linije koja spaja dvije točke na referentnome elipsoidu i smjernoga kuta tetive

geodezija

redukcije za prijelaz u ravninu Gauss-Krügerove projekcije

redukcije mjerenih duljina i kutova u Gauss-Krügerovoj projekciji

geodezija

referentni elipsoid

rotacijski elipsoid kojim se geometrijski aproksimira Zemljin oblik za geodetska računanja

geodezija

rektifikacija

uklanjanje geometrijskih deformacija sa slike ili karte

geodezija

reljef

prostorni prikaz dijela površine Zemlje ili nebeskoga tijela u izabranome mjerilu

geodezija

reljefna karta

karta na kojoj su zemljišni oblici izrađeni prostorno

geodezija

reprodukcijska fotografija

fotografski postupci u sklopu umnožavanja predloška

geodezija

reprodukcijska kamera

uređaj za snimanje i izradbu fotografija velika formata i njihovo točno povećavanje ili smanjivanje

geodezija

reprodukcijski izvornik

vjerno izveden kartografski crtež dijela sadržaja karte u jednoj boji na donjoj strani prozirnoga nosača koji služi za izradbu tiskovne forme

geodezija